دکتر پرویز نوری سایها -

گزارش شبکه یک اخبارسراسری از پیروزی قدرتمندانه پرفسورپرویزنوری

گزارش شبکه یک اخبارسراسری از پیروزی قدرتمندانه پرفسورپرویزنوری سایها دریافت طلای جهانی و تندیس بهترین مخترع جهان دربرکسل بلژیک واین مقام بزرگ که تیم ایران رابه رتبه سوم جهانی دران سال رقم زدوباعرض تاسف این مقام و افتخار هنوز در کشور حمایت و دیده نشد مصاحبه و تحقیقات خبرگزاری تابناک باجناب پرفسورپرویزنوری سایها بزودی در رسانه های کشوربه استحضار خواهد رسید،،خبرنگار بین الملل  مهدوی

 

1398, اسفند, 21 دکتر پرویز نوری سایها بازدید: 5864 0

Related Articles

Share it!
گزارش شبکه یک اخبارسراسری از پیروزی قدرتمندانه پرفسورپرویزنوری
© Blank Plazart - Free Joomla! 3.0 Template 2022