دکتر پرویز نوری سایها -
وب سایت شخصی دکتر پرویز نوری (سایها)

واکنش سیستم ایمنی بدن به کرونا شناخته شد .

دانشمندان استرالیایی نحوه واکنش سیستم ایمنی بدن به ویروس کرونا ۲۰۱۹ را شناسایی کردند .

این کار دانشمندان استرالیایی همان کشف چندین ماه پیش دانشمند صاحب نام کشور عزیزمان ایران جناب پروفسور پرویز نوری سایها بود که اسم داروی گیاهی خود را که دوماه پیش 0124 گذاشته بود همان دراصل CD1-CD2-CD4 و گلیکوپروتئین و آنتی ژنها و لنفوسیت T بوده که در مصاحبه خود اعلام علمی کرده بود .
لذا اینک دانشمندان استرالیایی تازه متوجه جزئی از جزئیات تحقیقات علمی پروفسور سایها شده و به آن دست یافتند .

این است نتیجه مقاومت و خودباوری
درود بر دانشمندان ایران زمین
سلام بر پروفسور پرویز نوری سایها

لینک خبر: https://www.bbc.com/persian/science-51926232

© Blank Plazart - Free Joomla! 3.0 Template 2021